Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

39 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Eu-richtlijn"

Advance Passenger Information (API)

In de Europese Unie bestaat sinds 2004 een Advance Passenger Information (API)-richtlijn gericht op de verbetering van...

Onderzoek | 28-07-2017

Evaluatie geschillencommissie SGC

Vanuit de Europese Unie is er veel aandacht voor de wijze waarop de lidstaten uitvoering geven aan hun verplichtingen bij het...

Onderzoek | 31-05-2017

Risico's van witwassen en terrorismefinanciering in de kansspelsector

In het bijzonder tracht deze quick scan antwoord te geven op de vraag of er segmenten in de kansspelsector zijn, waar de aard...

Onderzoek met publicatie | 03-04-2017

Lange termijn monitor raadsman bij politieverhoor

In 2011 ging een wetsvoorstel rechtsbijstand en politieverhoor voor meerderjarige verdachten in consultatie. Een op 22...

Onderzoek | 29-08-2016

Grensoverschrijdend slachtofferschap

Op 25 oktober 2012 is een Europese richtlijn tot stand gekomen die zich richt op de slachtofferrechten binnen de Europese...

Onderzoek met publicatie | 13-01-2016

'Collectieve' acties

De aanleiding van het onderzoek is de toenemende vervlechting van privaat- en bestuursrecht in de nationale rechtsorde....

Onderzoek met publicatie | 15-10-2014

Grensoverschrijdende inning van bestuurlijke boetes

In dit rapport wordt verslag gelegd van een quick scan naar de resultaten die een aantal andere Europese landen hebben met...

Onderzoek met publicatie | 10-09-2014

Het lot van het inreisverbod

In verband met de implementatie van de Europese terugkeerrichtlijn (nr. 2008/115/EG) heeft Nederland eind 2011 het zogeheten...

Onderzoek met publicatie | 04-08-2014

The Dutch implementation of the Data Retention Directive

The Dutch implementation of the Data Retention Directive was adopted on the 1st of September, 2009. The main reason for the...

Publicatie | 14-07-2014

Internationaal recht en cannabis

Sinds 2005 heeft zich in buiten- en binnenland een aantal relevante ontwikkelingen voorgedaan in de vorm van gewijzigde wet-...

Onderzoek met publicatie | 24-03-2014

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Eu-richtlijn'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term