Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

49 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Preventieprogramma" en/of "Preventieproject"

Effectmeting Educatief programma Jongeren (EPJO)

Het EPJO-project is een interactief lesprogramma gericht op leerlingen van groepen 8 van de basisschool in de leeftijd van...

Onderzoek | 31-05-2017

Onderzoek justitiële interventiepalet voor plegers en slachtoffers kindermishandeling

Uit prevalentieonderzoek is bekend dat jaarlijks vele kinderen slachtoffer worden van mishandeling. Ondanks de inspanningen...

Onderzoek | 31-05-2017

Uitbuiting van minderjarigen in de criminaliteit in Nederland

In 2011 is   het landelijke programma Aanpak uitbuiting Roma kinderen in een samenwerkingsverband tussen het ministerie van...

Onderzoek met publicatie | 14-12-2016

Tussenevaluatie programma eergerelateerd geweld

In 2006 heeft de toenmalige minister voor Vreemdelingenzaken & Integratie een beleidsprogramma ‘Eergerelateerd Geweld’...

Onderzoek | 07-06-2016

Landelijk invoering OK-punten

Een OK-punt is een locatie die een veilige haven biedt aan mensen die zich onveilig of bedreigd voelen en / of slachtoffer of...

Onderzoek | 07-06-2016

Theoretische toetsing maatregelen tegen alcohol gerelateerd uitgaansgeweld

Op initiatief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie vond op donderdag 26 juni 2014 in OM-Spaces in Amsterdam een...

Onderzoek met publicatie | 02-12-2014

Recidivemeting deelnemers educatieve maatregelen voor verkeersdelinquenten

Het doel van dit project is het vaststellen van de strafrechtelijke recidive onder deelnemers aan educatieve...

Onderzoek | 15-01-2014

Evaluatie aanpak criminele jeugdgroepen

De minister van Veiligheid en Justitie heeft de aanpak van problematische jeugdgroepen begin 2011 tot één van de...

Onderzoek met publicatie | 16-04-2013

Evaluatie strafrechtelijke aanpak eergerelateerd geweld

Het beleidsprogramma strafrechtelijke aanpak Eergerelateerd Geweld (EGG) is na een looptijd van vijf jaar per 1 januari 2011...

Onderzoek met publicatie | 27-09-2012

Vijf jaar lokale projecten Polarisatie en Radicalisering

Onderzoek gestart onder projectbegeleiding van Directie Kennisontwikkeling voor Openbaar Bestuur en Veiligheid (BZK) en per...

Onderzoek met publicatie | 13-08-2012

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Preventieprogramma'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term