Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

12 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Afluisteren"

Geheime diensten en de democratische rechtsstaat

Aan de vooravond van het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) op 21...

Publicatie | 12-03-2018

Computercriminaliteit

02-01-2018

Nieuwe technologieën in opsporing en veiligheidszorg

De opkomst van nieuwe technologie├źn stelt de politie en andere rechtshandhavingsinstanties in staat proactiever en...

Publicatie | 14-07-2016

Vooronderzoek evaluatie van automatische nummerherkenning geheimhoudergesprekken advocatuur

Dit is het verslag van een vooronderzoek voor de evaluatie van het systeem van automatische nummerherkenning voor de...

Onderzoek met publicatie | 02-09-2013

Het gebruik van de telefoon- en internettap in de opsporing

De minister van Justitie heeft tijdens een Algemeen Overleg over tapstatistieken toegezegd een onderzoek te laten verrichten...

Onderzoek met publicatie | 23-05-2012

Tappen en infiltreren

De telefoontap is een veelvuldig ingezet opsporingsmiddel. Nu de inzet van telefoontap steeds minder effectief blijkt en de...

Publicatie | 23-05-2012

Evaluatie van de Wet BOB - fase 1

Op 1 februari 2000 is de Wet Bijzondere opsporingsbevoegdheden (Wet BOB) in werking getreden. De minister van Justitie heeft...

Onderzoek met publicatie | 26-09-2002

Heimelijke opsporing in de Europese Unie

Het doel van het onderzoek is de verschillen in regelgeving en praktijk met betrekking tot het gebruik van bijzondere...

Publicatie | 01-01-2001

Internationale bewijsgaring in strafzaken

Het onderzoek is het eerste in een reeks van drie, waarin een rechtsvergelijking wordt gemaakt tussen de strafvorderlijke...

Publicatie | 01-11-2000

Internationale bewijsgaring in strafzaken II

Dit boek is het tweede in een reeks van rechtsvergelijkende studies waarin ten behoeve van het internationale...

Publicatie | 01-08-2000

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Afluisteren'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term