Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

10 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Migranten"

Een kwestie van tijd?

Hoe staat het met de structurele en sociaal-culturele integratie van asielmigranten die zich eind jaren ’90 in Nederland...

Onderzoek met publicatie | 07-03-2017

Post-procedurele mobiliteit onder asielvergunninghouders

Er is geen goed zicht op de factoren die bepalen of vergunninghouders tijdelijk of ‘permanent’ in Nederland wonen en welke...

Onderzoek | 11-01-2017

Jihadisme en de vreemdelingenketen

De doelstelling van dit onderzoek is de kennis over het signaleren en detecteren van jihadisme in de Nederlandse...

Onderzoek met publicatie | 14-11-2016

Monitor onvrede en angst migratiestromen

De grote toestroom van asielzoekers in het najaar van 2015 is niet nieuw voor Nederland, maar de context is wel veranderd ten...

Onderzoek | 27-09-2016

Raising awareness, changing behavior?

Several migrant receiving countries such as Australia, the U.S. and Switzerland have launched migration information campaigns...

Onderzoek met publicatie | 30-08-2016

Draagvlak migratiebeleid

Het is voor het ministerie van Veiligheid en Justitie van belang om een vinger aan de pols te houden als het gaat om...

Onderzoek | 30-08-2016

How jihadist networks operate

The rise of ISIS and the recent terrorist attacks in Europe have raised a collective alertness for a potential terrorist...

Onderzoek met publicatie | 18-05-2016

Schijnhuwelijken en schijnrelaties

Het factsheet geeft:een beeld van de (vermoedens van) schijnrelaties bij de behandeling van aanvragen tot gezinsvorming op...

Onderzoek met publicatie | 17-12-2015

Geen tijd verliezen

In 2015 werd het publieke debat beheerst door aangrijpende beelden van migranten op weg naar Europa en door bezorgde reacties...

Publicatie | 15-12-2015

Gezinsvorming door jonge migranten

Centraal in deze studie staat de beleidsmaatregel dat vanaf oktober 1983 voor secundaire migranten - migranten die in het...

Publicatie | 18-09-1985

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Migranten'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term