Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

65 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Vreemdelingen" en/of "Illegale vreemdelingen" en/of "Derdelanders"

Illegaal verblijf in Nederland; Een literatuuronderzoek

De onderzoeksvragen bij dit project luiden:  Wat is uit de literatuur bekend over overlast en criminaliteit door illegalen in...

Onderzoek met publicatie | 23-05-2008

Ongewenst verklaarde vreemdelingen in de tbs

Om de kennis te bundelen en de repatriƫring te bevorderen is op FPC Veldzicht een voorziening gecreƫerd voor ongewenst...

Onderzoek met publicatie | 04-04-2008

Positie van slachtoffers van mensenhandel; 1e trendrapportage 2006

Deze eerste meting, de nulmeting, betreft het jaar 2006. De Monitor Mensenhandel richt zich vooral op de toegang van...

Onderzoek met publicatie | 23-11-2007

Verboden bordelen; Evaluatie opheffing bordeelverbod: niet-legale prostitutie

In 2000 is het bordeelverbod opgeheven en vervangen door een vergunningstelsel, met als doelen de regulering van de...

Onderzoek met publicatie | 13-04-2007

Een schatting van het aantal in Nederland verblijvende illegale vreemdelingen in 2005

In dit rapport wordt een schatting gepresenteerd van het aantal illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen, in de...

Onderzoek met publicatie | 27-10-2006

Terugkeer en MOB bij Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen; Landelijk beleid en lokale praktijk

Het onderzoek wordt uitgevoerd naar aanleiding van toezeggingen van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie aan de...

Onderzoek met publicatie | 15-09-2006

Methoden voor omvangschattingen van verborgen populaties, met name illegalen

In april 2004 heeft de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie de zogeheten ‘Illegalennota’ gepresenteerd...

Onderzoek met publicatie | 10-08-2006

Documentanalyse B9 regeling mensenhandel

Deze documentanalyse richt zich op de uitvoering van de bestaande regeling voor slachtoffers van mensenhandel, zoals...

Onderzoek met publicatie | 08-04-2005

Uitvoering B9 regeling ; Verslag werkconferentie 17-18 juni 2004

Het verslag, in opdracht van het WODC vervaardigd, vormt de weerslag van de bovengenoemde werkconferentie over de uitvoering...

Onderzoek met publicatie | 08-04-2005

Illegaliteit, onvrijwilligheid en minderjarigheid in de prostitutie een jaar na de opheffing van het bordeelverbod

Dit rapport betreft het deelonderzoek naar prostituees in moeilijk toegankelijke sectoren, zoals straatprostitutie,...

Onderzoek met publicatie | 20-09-2002

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term