Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

71 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Strafproces"

Eerste meting slachtoffermonitor: ervaringen van slachtoffers met justitiële slachtofferondersteuning; Deel 2: Openbaar Ministerie, Rechtspraak & Slachtofferhulp Nederland

In dit wordt verslag gedaan van de ervaringen van slachtoffers met justitiĆ«le slachtofferondersteuning, verleend door het...

Onderzoek met publicatie | 04-09-2013

Kostenveroordeling in strafzaken; Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de veroordeling van de verdachte in de proceskosten in Duitsland en Engeland

Eind oktober 2010 stuurde de Minister van Veiligheid en Justitie een wetsvoorstel voor een kostendekkend griffiestelsel aan...

Onderzoek met publicatie | 01-11-2012

Doorlooptijden in de strafrechtsketen; ketenlange doorlooptijden en doorlooptijden per ketenpartner voor verschillende typen zaken

Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Enerzijds wordt getracht inzicht te verkrijgen in doorlooptijden van strafzaken die...

Onderzoek met publicatie | 07-02-2012

Visuele technieken in opsporing en rechtspraak

De technologische ontwikkelingen hebben hun weerslag op de diverse fasen van de strafrechtspleging. Of alle actoren binnen de...

Publicatie | 28-11-2011

Aanwezigheid verplicht; een inventarisatie van de gevolgen van de aanwezigheidsplicht voor ouders bij de kinderrechter

Per 1 januari 2011 zal de verschijningsplicht voor ouders in werking treden als onderdeel van de Wet versterking positie...

Onderzoek met publicatie | 17-02-2011

Daling opleggingen tbs met dwangverpleging; ontwikkelingen en achtergronden

Terbeschikkingstelling (tbs) is een behandelmaatregel die rechters kunnen opleggen aan verdachten die (gedeeltelijk)...

Onderzoek met publicatie | 17-02-2011

Evaluatie slachtoffer-dadergesprekken; een onderzoek naar de landelijke implementatie van slachtoffer-dadergesprekken

Dit onderzoek betreft de landelijke implementatie van slachtoffer-dadergesprekken. De probleemstelling is als volgt...

Onderzoek met publicatie | 10-02-2011

Het spreekrecht in Nederland; een bijdrage aan het emotioneel herstel van slachtoffers?

In 2005 is het spreekrecht voor slachtoffers en nabestaanden ingevoerd. Het doel van het spreekrecht is slachtoffer en...

Onderzoek met publicatie | 29-10-2010

Een keer is genoeg; verkennend onderzoek naar secundaire victimisatie van slachtoffers als getuigen in het strafproces

Slachtoffers van een strafbaar feit zullen, als het tot een straf­zaak komt, ook vaak getuige zijn in de strafzaak. Er zijn...

Onderzoek met publicatie | 19-05-2010

Minder beschikken, meer wikken; de invloed van twee wetten op de werklast van gerechten

Op 16 december 2004 is een viertal wetswijzigingen in werking getreden (Stb 2004, 638, 639, 640 en 641) die als...

Onderzoek met publicatie | 19-04-2010

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term