Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

65 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Vreemdelingen" en/of "Illegale vreemdelingen" en/of "Derdelanders"

Illegale vreemdelingen in Nederland; Omvang, overkomst, verblijf en uitzetting

In Nederland bevinden zich ‘illegale vreemdelingen’, d.w.z. mensen die geen geldige verblijfstitel in Nederland hebben. Een...

Onderzoek met publicatie | 23-08-2002

Evaluatie van de Koppelingswet; Een onderzoek naar de effectiviteit, efficiëntie en legitimiteit van de Koppelingswet

Drie jaar na de inwerkingtreding van de Koppelingswet heeft een grootschalige evaluatie van die wet plaatsgevonden. De...

Publicatie | 01-05-2001

Ethnic Diversification and Crime

Publicatie | 30-03-2001

Prostitutie in Nederland in 1999; De nulmeting, een jaar voor de invoering van de wet die de opheffing van het algemene bordeelverbod regelt

Het project De Profeit Studie, dat de Mr. A. de Graaf Stichting uitvoert in opdracht van het ministerie van Justitie, is...

Publicatie | 01-03-2000

Eén jaar 'Koppelingswet' in de praktijk; Tussenrapportage over de implementatie en het eerste uitvoeringsjaar

Het accent in dit eerste deel van de evaluatie is gelegd op de implementatie van de Koppelingswet. Het voorliggende...

Publicatie | 01-12-1999

Vreemdelingen in de strafrechtsketen

De doelstelling van het project is te onderzoeken op welke wijze er een bijdrage kan worden geleverd aan het terugdringen van...

Publicatie | 28-06-1999

Zonder huis en haven

Steeds meer groepen vallen door het vangnet van de verzorgingsstaat. Veel zwerfjongeren, daldozen, psychisch gestoorden en...

Publicatie | 28-02-1998

Integratie

Wat betekent integratie? Een greep uit de omschrijvingen die momenteel veel gebruikt worden — assimilatie, aanpassing,...

Publicatie | 30-08-1997

Immigratie en criminaliteit in acht West-Europese landen; Een literatuurverkenning

Deze literatuurverkenning is bedoeld als aanvulling op het literatuuronderzoek van het WODC naar de betrokkenheid van...

Publicatie | 01-05-1997

Mensenhandel en -smokkel

Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie heeft de handel in vrouwen uit Oost-Europa zich de laatste jaren in...

Publicatie | 28-02-1996

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term