Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

70 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Strafproces"

Sporen met DNA; Evaluatie van de wijziging van de regeling van het DNA-onderzoek in strafzaken per november 2001

In het onderzoek zijn vragen beantwoord over de getalsmatige ontwikkeling van de inzet van DNA-onderzoek, over de...

Onderzoek met publicatie | 13-06-2008

Victimologie, slachtofferschap en samenleving

De victimologie heeft zich internationaal ontwikkeld tot een zelfstandige discipline met eigen handboeken en...

Publicatie | 21-05-2007

Tevredenheid van slachtoffers met 'rechtspleging' en slachtofferhulp; Een victimologische en rechtspsychologische secundaire analyse

Eind 2005 is een onderzoek naar de tevredenheid van slachtoffers van misdrijven met slachtofferzorg afgerond. Dit onderzoek...

Onderzoek met publicatie | 02-02-2007

Recent slachtofferonderzoek

Kort overzicht van resultaten van recent afgerond onderzoek en lopend onderzoek op het terrein van slachtoffers en...

Publicatie | 02-11-2006

Evaluatie Implementatie schriftelijke slachtofferverklaring

De schriftelijke slachtofferverklaring is op 1 mei 2004 landelijk ingevoerd na een aantal pilots. Vanaf 1 januari 2007 wordt...

Onderzoek met publicatie | 08-09-2006

Een rechtsvergelijkende verkenning naar de rol van schriftelijke stukken in het strafproces, in het bijzonder met betrekking tot de registratie van getuigenverhoren

Dit rapport geeft de resultaten weer van verkennend rechtsvergelijkend onderzoek naar de rol van schriftelijke stukken, in...

Onderzoek met publicatie | 14-09-2005

Dwangmiddelen en rechtsmiddelen; Strafvordering 2001: derde interimrapport

In dit rapport staan de dwangmiddelen en rechtsmiddelen centraal. Een aantal onderwerpen ligt op het terrein van het...

Publicatie | 25-06-2004

Duitsland-Nederland en de afdoening van strafzaken

Dit rapport geeft inzicht in de omvang van het strafrechtelijk apparaat in Nederland en Nordrheinwestfalen (DBR) en gaat in...

Onderzoek met publicatie | 29-03-2002

Victims of crime in 22 European criminal justice systems; The implementation of Recommendation (85) 11 of the Council of Europe on the position of the victim in the framework of criminal law and procedure

This study is an analysis of the position of the victim of crime in 22 European criminal justice systems. The guiding light...

Publicatie | 09-06-2000

Het onderzoek ter zitting; Onderzoeksproject Strafvordering 2001: eerste interimrapport

In dit boek wordt verslag gedaan van de resultaten van het eerste jaar van het onderzoeksproject Strafvordering 2001. In deze...

Publicatie | 01-06-1999

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term