Aanmeldpunt afstand en adoptie in het nieuws

Aanmeldpunt afstand en adoptie in het nieuws

Het aanmeldpunt afstand en adoptie is de afgelopen dagen in het nieuws geweest. In de berichtgeving werd dit meldpunt abusievelijk het meldpunt gedwongen adoptie genoemd. Het Verwey-Jonker Instituut voert, in opdracht van het WODC, onderzoek uit naar binnenlandse afstand en adoptie tussen 1956 en 1984. Het onderzoek heeft tot doel inzichtelijk te maken hoe binnenlandse afstand en adoptie verliep in deze periode en wat de ervaringen van de betrokkenen waren. De onderzoekers hebben het meldpunt ingericht om via deze weg in contact te komen met zowel personen die geen dwang als wel dwang hebben ervaren bij afstand en adoptie. De ervaringen en verhalen van afstandsouders (zowel afstandsmoeders als afstandsvaders), adoptiekinderen en andere betrokkenen zoals adoptieouders, verzorgenden, vroedvrouwen en artsen zijn voor het onderzoek van belang.

Naar verwachting maakt het WODC begin 2021 het onderzoek openbaar.
Meer over het onderzoek: https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/3085-binnenlandse-afstand-en-adoptie-tussen-1956-en-1984.aspx