Helft van (ex-)AMV’s met verblijfsvergunning volgt onderwijs; afgewezen jongeren vaak met onbekende bestemming vertrokken

Helft van (ex-)AMV’s met verblijfsvergunning volgt onderwijs; afgewezen jongeren vaak met onbekende bestemming vertrokken

In de periode januari 2014-augustus 2019 dienden 8.775 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) een asielaanvraag in in Nederland. Van deze jongeren, voornamelijk afkomstig uit Eritrea, Syrië, Afghanistan, Irak en Marokko, heeft inmiddels 69% een verblijfsvergunning gekregen. WODC en CBS onderzochten gezamenlijk hoe het gaat met zowel AMV’s die een verblijfsvergunning kregen als degenen van wie de asielaanvraag werd afgewezen.

Met behulp van statistische gegevens uit verschillende bronnen (o.a. van IND, Nidos, COA en DT&V) werd de situatie van de groep AMV’s bekeken op verschillende momenten. Hieruit bleek dat op 1 oktober 2019 iets meer dan de helft (56%) van de (ex-)AMV’s met een verblijfsvergunning onderwijs volgde en dat 40% een baan had. MBO was met 71% het meest voorkomende niveau onder degenen die onderwijs volgden. Sommige jongeren hadden een baan naast hun opleiding: dit was het geval voor bijna de helft van degenen die onderwijs volgden. Grofweg een derde van de (ex-)AMV’s met een vergunning volgde geen opleiding en had ook geen baan.


AMV’s van wie de asielaanvraag is afgewezen, moeten Nederland in principe verlaten. Zo’n 10% van de jongeren die in de periode januari 2014-2019 naar Nederland kwamen en in eerste aanleg werden afgewezen, heeft dit ook aantoonbaar gedaan, hetzij vrijwillig, hetzij gedwongen. Meer dan de helft van de afgewezen AMV’s (56%) is met onbekende bestemming vertrokken, wat betekent dat niet duidelijk is of zij ongedocumenteerd in Nederland verblijven of het land inmiddels verlaten hebben. Een minderheid van 7% van de afgewezen AMV’s heeft op een later moment alsnog een verblijfsvergunning gekregen.


Deze resultaten bieden een eerste beschrijving van de groep AMV’s die tussen 1 janua¬ri 2014 en 31 augustus 2019 asiel aanvroegen in Nederland. In de toekomst kunnen meer diepgaande inzichten verkregen worden, bijvoorbeeld door AMV’s te vergelijken met andere relevante groepen zoals leeftijdsgenoten met en zonder (asiel)migratieachtergrond.

Lees de volledige factsheet: Integratie en vertrek van een recent cohort AMV’s in Nederland (2014-2019)