Pilot kleinschalige opvangvoorziening Tynaarlo geëvalueerd

Pilot kleinschalige opvangvoorziening Tynaarlo geëvalueerd

Het kabinet werkt aan een flexibeler en efficiënter asielsysteem. In dat kader wordt in Tynaarlo als pilot een kleinschalige opvangvoorziening (TuVo 2.0) uitgevoerd, bedoeld voor statushouders en kansrijke asielzoekers. Regioplan evalueerde deze pilot in opdracht van het WODC.

Uit de evaluatie komen belangrijke aandachtspunten naar voren, die relevant zijn bij een verdere doorontwikkeling van kleinschalige opvang en de pilot. Bijvoorbeeld dat zou moeten worden vastgesteld wat een logisch en realistisch schaalniveau is en wat de kosten zijn.

Lees het volledige rapport: Procesevaluatie pilot Tynaarlo