WODC ABC-congres 18 mei 2017

WODC ABC-congres 18 mei 2017

Op 18 mei 2017 vindt het WODC ABC-congres plaats. Het congres biedt in interactieve sessies een gevarieerd beeld van onderzoek, kennis en innovatie op het terrein van Veiligheid en Justitie.

Dit jaar worden de thema’s Adolescentenstrafrecht, Biocriminologie en Cybercrime plenair belicht. Daarnaast gaat het in interactieve sessies onder meer over Big Data analyse, Evaluatieonderzoek, Georganiseerde criminaliteit, Huiselijk geweld en kindermishandeling, de Strategische Kennis en Innovatie agenda, Jeugdige cyberdaders, Legal Logistics, Asiel en Migratie, Nazorg bij justitiabelen, Omvangschattingen van criminaliteit, Politiecultuur- en onderzoek, Quantified Self, de Raadsman bij verhoor, Rechtsbijstandverleners, Recidive, Slachtofferschap, TBS, … tot en met AZC’s en criminaliteit.
Klik hier voor het volledige programma.

Het congres is bedoeld voor onderzoekers, medewerkers van inspectie en andere toezichthouders en beleidsmedewerkers van VenJ en van ketenpartners zoals politie, OM of ZM. U wordt op de hoogte gebracht van actueel wetenschappelijk en beleidsrelevant onderzoek op het terrein van Veiligheid en Justitie dat door of in opdracht van het WODC wordt verricht.

Reserveer deze datum alvast in uw agenda.

Meer informatie over het WODC ABC-congres en een formulier om u voor het congres aan te melden is te vinden op de speciale congrespagina:
https://www.wodc.nl/organisatie/wodc-congres/

Het congres is een samenwerking tussen WODC, het Innovatieteam en de Centrale Eenheid Strategie van VenJ.