Reactie op berichtgeving Telegraaf-artikel Asielzoekers

Reactie op berichtgeving Telegraaf-artikel Asielzoekers

Vorige week woensdag verscheen in de Telegraaf een artikel over de mate waarin asielzoekers overlast geven. Het WODC signaleert twee onzorgvuldigheden in dit artikel (zie link onderaan dit bericht) die bepalend zijn voor de toon en strekking.

Citaat uit artikel: "Het is een veeg teken dat de gebruikte dataset niet bij het onderzoek is gepubliceerd. Was dat wel gebeurd, dan hadden onafhankelijke onderzoekers dit zelf kunnen doorrekenen"
Reactie WODC: Regels van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die deels verband houden met privacy regelgeving, maken het niet mogelijk om de databestanden die het WODC gebruikte openbaar te maken. Maar ook andere onderzoekers kunnen via het CBS wel degelijk toegang krijgen tot die bestanden. De bewering dat de analyses niet door derden gereproduceerd zouden kunnen worden is onjuist.

Citaat uit artikel: "Dat is niet het enige. In het onderzoek tellen niet alle misdrijven waarvan asielzoekers worden verdacht mee, maar alleen delicten in de buurt van een asielzoekerscentrum. Mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen zijn dus niet onderzocht"
Reactie WODC: Deze beweringen zijn om twee redenen onjuist. Ten eerste is er wel degelijk gekeken naar alle misdrijven waarvan asielzoekers door de Nederlandse politie werden verdacht, namelijk bij de analyses waarbij is onderzocht welk deel van de asielzoekers verdacht is van criminaliteit en wat daarvan de achtergronden zijn. Alleen bij de analyses over de gevolgen van een COA-locatie voor de buurtveiligheid is, uiteraard, alleen gekeken naar slachtofferschap in de buurt.
Ten tweede is er wel degelijk ook gekeken naar personen die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Ook voor die groep is namelijk nagegaan of zij tijdens de asielprocedure werden verdacht van criminaliteit - en er is gerapporteerd dat groepen die veel kans maken op een vergunning in het algemeen een lagere betrokkenheid hebben bij criminaliteit dan groepen met een kleine kans op een verblijfsvergunning. Het klopt wel dat niet is gekeken hoe de aard en omvang van de criminaliteit onder asielzoekers zich ontwikkelt naarmate zij langer, met een verblijfsvergunning, in Nederland wonen. Dat was ook niet de onderzoeksvraag en dergelijke analyses waren al verricht voor de studies 'Geen tijd verliezen' (uit 2015) en de studie 'Asiel en criminaliteit' (uit 2006).

Het kijken naar data vanuit de journalistiek of de wetenschap kan verschillende beelden geven. Wanneer wij de journalistieke conclusies te kort door de bocht vinden, laten we dat weten.

(https://www.telegraaf.nl/nieuws/2772891/autoriteiten-wel-erg-creatief-met-cijfers-criminele-asielzoekers)