CIROC-seminar op 24 mei - Lokale inbedding van georganiseerde criminaliteit: verschijningsvormen en aanpak

CIROC-seminar op 24 mei - Lokale inbedding van georganiseerde criminaliteit: verschijningsvormen en aanpak

Het volledige programma is te vinden in de bijlage. Aanmelden kan via http://www.ciroc.nl tot uiterlijk 17 mei.