CIROC-seminar op 13 december - Corruptie in de rechtshandhaving

CIROC-seminar op 13 december - Corruptie in de rechtshandhaving

Zoeken criminelen in plaats van de overheid zoveel mogelijk te mijden, steeds meer de confrontatie met diezelfde overheid? Welke functionarissen en afdelingen zijn het meest kwetsbaar voor het ontstaan van corruptieve relaties en welke maatregelen kunnen worden getroffen om die functionarissen/afdelingen/diensten meer weerbaar te maken tegen criminele inmenging? Deze en andere vragen staan centraal tijdens het CIROC ‐seminar dat wordt georganiseerd op woensdag 13 december a.s. in Utrecht.

Deelnemers aan het seminar krijgen na afloop een gratis exemplaar uitgereikt van het boek dat naar aanleiding van het onderzoek naar ernstige integriteitsschendingen is opgemaakt.

Het volledige programma is te vinden in de bijlage. Aanmelden kan via http://www.ciroc.nl graag vóór 6 december.