Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit WODC

Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit WODC

Met ingang van 1 juli 2019 is de “Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit WODC” van toepassing. Deze regeling is gebaseerd op het Landelijk Model Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit van de VSNU (juni 2012).