Monika Smit benoemd tot hoogleraar Psychosociale zorg voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen aan de Rijksuniversiteit Groningen

Monika Smit benoemd tot hoogleraar Psychosociale zorg voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen aan de Rijksuniversiteit Groningen

Monika Smit, hoofd van de afdeling Rechtsbestel, Wetgeving en Internationale en vreemdelingenaangelegenheden van het WODC, is per 1 juli 2018 benoemd tot bijzonder hoogleraar Psychosociale zorg voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen aan de Rijksuniversiteit Groningen. De leerstoel is gevestigd en gefinancierd door Stichting Nidos, de (gezins)voogdijvereniging voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen, en kinderen uit vluchtelingengezinnen die in hun ontwikkeling worden bedreigd. De leerstoel (0,2 fte) is gesitueerd bij de basiseenheid Orthopedagogiek van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. De komende tijd zal zij daar onder andere onderzoek doen naar de situatie van volwassenen die als alleenstaande minderjarige vreemdeling naar Nederland kwamen.