Onderzoeksprogramma 2017 - tweede tranche

Onderzoeksprogramma 2017 - tweede tranche

De tweede tranche voor het WODC-onderzoeksprogramma van 2017 is gepubliceerd. Het omvat 21 onderzoeken.

Onderzoekers die belangstelling hebben voor een van de onderzoeken kunnen dat kenbaar maken bij de afdeling EWB.
Zie: https://www.wodc.nl/onderzoek/uitbesteding-van-onderzoek/