Recidive onder daders van huiselijk geweld licht gedaald

Recidive onder daders van huiselijk geweld licht gedaald

Uit de nieuwste recidivemeting onder daders van huiselijk geweld blijkt dat de recidive licht is gedaald onder daders die voor een dergelijk delict veroordeeld zijn in de periode 2008 tot en met 2015. Dit geldt zowel voor het opnieuw plegen van enig delict als het opnieuw plegen van huiselijk geweld. Dit blijkt uit onderzoek van het WODC.

Uit het onderzoek blijkt dat het percentage veroordeelde daders van huiselijk geweld dat binnen twee jaar opnieuw veroordeeld is voor enig delict is afgenomen van 32% in 2008 tot 29% in 2015. Het percentage veroordeelde daders van huiselijk geweld dat binnen twee jaar opnieuw is veroordeeld voor een huiselijk geweld delict is gedaald van 8,3% in 2008 naar 7,5% in 2015. Bij de berekening van deze recidivecijfers is rekening gehouden met verschillen in de tijd in de achtergrondkenmerken van de daders. De recidive is onderzocht tot juli 2018. De komende jaren zal moeten blijken of deze lichte dalingen doorzetten. Het WODC heeft geen onderzoek gedaan naar de oorzaken van de recidivetrends.

In het onderzoek is ook gekeken naar de achtergrond- en strafzaakkenmerken van de veroordeelde daders van huiselijk geweld. Hieruit blijkt dat veroordeelde daders van huiselijk geweld vaak meer dan één keer met justitie in aanraking komen en zich niet beperken tot huiselijk geweld. Ze worden veroordeeld voor verschillende typen delicten, waaronder veel geweldsdelicten buiten de huiselijke kring. Voorts blijkt uit het onderzoek dat de meeste huiselijk geweld strafzaken in 2015 zijn afgedaan met een beleidssepot (37%) of werkstraf (33%). In het eerste geval ziet het Openbaar Ministerie, ondanks voldoende bewijs, af van vervolging op grond van het algemeen belang. Het aandeel beleidssepots is sterk toegenomen in de tijd, van ongeveer 10% onder daders van huiselijk geweld veroordeeld in 2010 tot gemiddeld 36% onder daders van huiselijk geweld veroordeeld in 2012 tot en met 2015. De toename in beleidssepots kan verklaard worden door een brede koerswijziging van het OM waarbij het strafrecht wordt steeds meer gezien als ‘optimum remedium’. De toename in beleidssepots geldt in het bijzonder voor huiselijk geweldzaken. Mogelijk worden daders van huiselijk geweldzaken steeds vaker een forensisch zorgtraject ingeleid.

Huiselijk geweld is een groot maatschappelijk probleem en staat hoog op de politieke agenda. De overheid probeert dit probleem via verschillende beleidsprogramma’s en maatregelen aan te pakken. Om deze reden is het WODC gevraagd een meerjarig onderzoeksprogramma naar de recidive onder daders van huiselijk geweld op te zetten waar deze studie onderdeel van uit maakt. Het huidige onderzoek betreft een vervolg op een eerdere recidivemeting onder alle daders van huiselijk geweld in Nederland die in 2008 tot en met 2013 hiervoor veroordeeld zijn. De komende jaren zal de recidive onder daders van huiselijk geweld gevolgd blijven worden. Daarnaast zal binnen het onderzoeksprogramma onderzoek worden gedaan naar de effectiviteit van verschillende aanpakken bij daders van huiselijk geweld.

Lees het volledige rapport Achtergronden en recidive onder daders van huiselijk geweld veroordeeld in 2008-2015. De achterliggende recidivecijfers zijn ook te raadplegen via REPRIS, een webapplicatie waarbij recidivecijfers van verschillende dadergroepen op te vragen zijn.