Rechtspleging Civiel en Bestuur - update 2017

Rechtspleging Civiel en Bestuur - update 2017

De webpublicatie "Rechtspleging Civiel en Bestuur" (C&B) is een verzameling statistische gegevens op het gebied van civiel en bestuursrecht. De publicatie bevat gegevens over de jaarlijkse hoeveelheid procedures, het gebruik van gesubsidieerde rechtshulp, de hoeveelheid personen die werkzaam zijn in juridische beroepen en de overheidsuitgaven aan civiele en bestuursrechtspleging.

De tabellenset C&B 2017 omvat bijna 100 tabellen, die thematisch zijn geordend. De meeste tabellen geven cijfers over een periode van tenminste 10 jaar.
Rechtspleging Civiel en Bestuur is een coproductie van het WODC en de Raad voor de rechtspraak.

De tabellen zijn te vinden op de speciale webpagina 'Rechtspleging Civiel en Bestuur'. Op die webpagina treft u ook de oudere rapporten in deze reeks en thematische factsheets over de onderwerpen die in C&B aan de orde komen.