Verhuisbericht: nieuw bezoekadres WODC

Verhuisbericht: nieuw bezoekadres WODC

Op 1 november 2019 is het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) verhuisd naar het rijkskantoor Koningskade 4. Hiermee wordt invulling gegeven aan een van de aanbevelingen van de commissie-Hertogh, die het kiezen van een locatie op fysieke afstand van het bestuursdepartement voor het WODC “een noodzakelijke stap in het transitieproces” noemde.

De verhuizing naar het voormalige onderkomen van Rijkswaterstaat voert het WODC min of meer terug naar “vertrouwde grond”. Rond de eeuwwisseling was het WODC gevestigd in een eigen pand aan de tegenovergelegen Koninginnegracht. Na nog enkele jaren in het Terminalgebouw aan de Schedeldoekshaven te hebben vertoefd, streek het WODC in 2013 aan de Turfmarkt 147. Hetzelfde gebouw waarin ook het bestuursdepartement is gevestigd.

Geen ideale situatie, concludeerde de commissie-Hertogh, een van de drie commissies die in opdracht van minister Grapperhaus onderzoek deed naar ongewenste beïnvloeding van het WODC door het departement. Behalve het (juridisch) steviger borgen van de onafhankelijke positie van het WODC, zou ook het fysiek weer op afstand plaatsen van het onderzoeksinstituut bijdragen aan een betere balans in de relatie tussen het WODC en de beleidsafdelingen van het ministerie.

Met de verhuizing geeft JenV aan deze aanbeveling nu concreet invulling. Onder leiding van de nieuwe directeur Gerty Lensvelt-Mulders gaat het WODC op deze nieuwe locatie aan de slag.

Praktische informatie

Het nieuwe bezoekadres van het WODC:

Koningskade 4
2596 AA Den Haag

Het nieuwe algemene telefoonnummer:

088-3717412.

Ook hebben de medewerkers van het WODC een nieuw emailadres: gebruikersnaam@minjenv.nl is omgezet naar gebruikersnaam@wodc.nl