Planevaluatie speciale afdeling voor weigerende observandi van Pieter Baan Centrum laat voorzichtig positief resultaat zien

Planevaluatie speciale afdeling voor weigerende observandi van Pieter Baan Centrum laat voorzichtig positief resultaat zien

Onderzoek (Cahier, 2018-7) uitgevoerd door het WODC.

Voor de duur van een jaar is in het Pieter Baan Centrum (PBC)* een speciale afdeling opgericht waar verdachten, die gedragskundig onderzoek weigeren, kunnen worden geplaatst. Op die speciale afdeling wordt geprobeerd deze verdachten te motiveren alsnog mee te werken. Doel hiervan is te komen tot een zo volledig mogelijk Pro Justitia-rapport. Het WODC heeft de planevaluatie naar deze afdeling verricht en bekeken welke resultaten er in het eerste half jaar zijn behaald.

Uit de plannen blijkt dat afdeling vooral is opgezet vanuit praktijkervaring en kennis bij ketenpartners in het veld. In mindere mate is bij de opzet van de afdeling gebruikgemaakt van literatuur, wetenschappelijk onderzoek of gangbare forensisch psychiatrische theorie├źn. De afdeling had hier mogelijk wel van kunnen profiteren.

In het eerste half jaar is een voorzichtig positief resultaat behaald voor wat betreft de volledigheid van de Pro Justitia-rapportages. Zo is het aantal verdachten over wie een conclusie kon worden getrokken over de stoornis en het aantal verdachten over wie een advies kon worden uitgebracht voor een maatregel of interventie, groter dan het aantal conclusies over stoornissen en adviezen voor de controlegroep. De controlegroep bestond uit weigeraars die tussen 2012 en 2016 in het PBC verbleven, die op een reguliere afdeling in het PBC zijn onderzocht. Omdat in het eerste half jaar een kleine groep van 21 observandi op de speciale unit heeft verbleven, zijn de resultaten nog voorlopig. Het WODC verricht ook de eindevaluatie, die in de zomer wordt verwacht. Deze evaluatie geeft het eindoordeel over de afdeling.

Lees het volledige rapport of de samenvatting: https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2909-evaluatie-weigerafdeling-pbc.aspx

* Het Pieter Baan Centrum (PBC) verricht gedragskundig onderzoek bij verdachten van een strafbaar feit bij wie vermoedens zijn van psychische stoornissen. Dit onderzoek leidt tot een Pro Justitia-rapport, met daarin indien mogelijk conclusies over stoornissen en de manier waarop deze stoornissen mogelijk een rol hebben gespeeld tijdens het ten laste gelegde delict.