Nieuwe Justitiële verkenningen over Jeugdzorg

De decentralisatie en beoogde transitie van de jeugdzorg hebben niet geleid tot de gehoopte vereenvoudiging van het stelsel en evenmin tot een vermindering van zorggebruik.

Kind klimt in klimrek

Slechts vijf jaar na de start worden belangrijke onderdelen van de reorganisatie al weer teruggedraaid. Het themanummer ‘Jeugdzorg onder druk’ werpt licht op het politieke en besluitvormingsproces rond de totstandkoming van de Jeugdwet en de daaruit voortvloeiende decentralisatie naar de gemeenten. Daarnaast is er aandacht voor enkele nieuwe ontwikkelingen in de jeugdzorg.

Lees het volledige themanummer van Justitiële verkenningen: Jeugdzorg onder druk.