Open data

Het WODC biedt een aantal gegevensverzameling aan voor hergebruik.

Justitiethesaurus 2019

Het WODC beheert de Justitiethesaurus, een gestructureerde standaard trefwoordenclassificatie voor het domein van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Toepassing

Deze thesaurus is door de directie Informatievoorziening en Inkoop (DI&I) van het ministerie als standaard justitiële trefwoordenclassificatie vastgesteld voor het toegankelijk maken en terugvinden van Justitiële informatie in catalogi, documentatiebestanden en Justitiewebsites.

De Justitiethesaurus wordt digitaal toegepast binnen een aantal justitiewebsites en voor het Openbaar Ministerie (OM) is de Justitiethesaurus een standaard ontsluitings- en zoekinstrument. De Justitiethesaurus wordt ook gebruikt als ontsluitingsmiddel voor de Online Publiekscatalogus (OPC) van het Ministerie van J&V.

Actuele versie en vormen

Op dit moment is Justitiethesaurus 2019 de actuele versie. De thesaurus kan worden gedownload als PDF-document en als XML-bestand.

Open datasets elders

Overheid.nl

Het WODC biedt via Overheid.nl een aantal datasets als open data aan. Daaronder ook de dataset die de basis vormt van REPRIS. Voor meer informatie:

EASY / DANS

Via de website van DANS, het Nederlands instituut voor permanente toegang tot digitale onderzoeksgegevens in opdracht van de KNAW en NWO, zijn ook diverse datasets van het WODC beschikbaar. De sets worden ontsloten via EASY (Engelstalige site).