Toegankelijkheid

We willen dat iedereen deze website kan gebruiken. Daarom besteden we veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid van online informatie. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring

Deze site is op 17 december 2020 volledig vernieuwd. De site wordt op korte termijn getoetst op toegankelijkheid. Zodra deze toetsing is uitgevoerd zal een nieuwe toegankelijkheidsverklaring worden opgesteld. Daarin lichten wij dan toe op welke punten wij nog niet volledig voldoen en op welke termijn wij verwachten de knelpunten op te lossen.

Op dit moment is alleen de toegankelijkheidsverklaring van de vorige website (niet meer van toepassing) beschikbaar.

Hoe werken wij aan toegankelijkheid?

Wij nemen diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen om continu voor verbetering in toegankelijkheid te zorgen:

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze website. Hierbij houden we ook nadrukkelijk rekening met gebruiksvriendelijkheid en vindbaarheid. 
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen de website periodiek op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op. 
  • Specifiek onderzoek rond documenten: onafhankelijke deskundigen toetsen documenten op toegankelijkheid.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Neem contact op met onze Informatiedesk.