Toegankelijkheid

Op basis van twee inspecties in de zomermaanden van 2023 is een Toegankelijkheidsverklaring opgesteld en goedgekeurd, waarna de B-status aan de toegankelijkheid van de WODC-website is toegekend. Daarmee voldoet de website grotendeels aan de richtlijnen beschreven in de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1, niveau AA). De inspecties zijn uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Waarmerk drempelvrij.nl, het Nederlandse kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites.

Toegankelijkheidsonderzoek

Toepassing van WCAG 2.1 is sinds 23 december 2018 verplicht volgens de Europese richtlijnen voor digitale toegankelijkheid (EN 301 549). De Nederlandse richtlijnen voor digitale toegankelijkheid staan in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid en volgen net als het Waarmerk drempelvrij.nl deze Europese richtlijn (EN 301 549). Een website die voldoet aan WCAG 2.1, voldoet daarmee dus zowel aan de Nederlandse als de Europese richtlijnen voor digitale toegankelijkheid.

Toegankelijkheid content

Uit de op 23 mei 2023 uitgevoerde  audit rapportage van Cardan Technobility is gebleken dat de WODC-sites nog niet volledig voldoen aan alle succescriteria van toegankelijkheid. Daarna is een aantal geconstateerde toegankelijkheidsproblemen opgelost.
Op 7 augustus 2023 is een herinspectie uitgevoerd waaruit bleek dat de toegankelijkheid van de websites is verbeterd. Op dit moment voldoen de websites aan 23 van de 30 succescriteria die van toepassing zijn op de content van de websites.

Technische toegankelijkheid

In oktober 2022 is een Toegankelijkheidsonderzoek techniek Platform Rijksoverheid Online (PRO) verricht.
Dit rapport geeft aan in welke mate sites op het Platform Rijksoverheid Online (PRO) in oktober 2022 in technisch opzicht voldeden aan de toegankelijkheidseisen van WCAG 2.1 niveau A en AA. Samenvatting: 47 van de 50 succesciteria zijn behaald.

B-status

De WODC-website (inclusief Engelstalige website) is met een B-status opgenomen in het Register van toegankelijkheidsverklaringen en voldoet daarmee aan de wettelijk verplichte toegankelijkheidseisen van overheidswebsites.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Neem contact op met onze Informatiedesk.