Hulp bij zoeken naar publicaties

Alle WODC-publicaties staan in een externe databank. Startend of lopend onderzoek vindt u wél op onze website.

Ik zoek publicaties

Alle WODC-publicaties en Justitiële verkenningen zijn met volledige teksten en samenvattingen terug te vinden als PDF's in een externe WODC-databank. De publicaties staan niet langer in de website en zijn daarom ook niet terug te vinden via het zoek-vakje in de website.

Voor een korte periode staan de publicaties nog in een eenvoudige databank van de TU Delft met beperkte zoekmogelijkheden. Een nieuwe databank met uitgebreide zoekmogelijkheden is in opbouw. Begin 2021 zal deze WODC-databank in werking zijn.

Ik zoek lopend onderzoek

Alle startende en lopende onderzoeken staan op deze website. U kunt het zoek-vakje van de site gebruiken om daarnaar te zoeken.

Daarnaast bieden we op de pagina 'Welk onderzoek doen we?' een overzicht met de mogelijkheid om de lijst te filteren op de type onderzoek: startend, WODC-intern of extern onderzoek. U kunt met trefwoorden of een projectnummer zoeken in de lijst.

Voor onderzoeksinstellingen bevat de website ook een beschrijving van de procedure van uitbesteding van onderzoek.