Welk onderzoek doen we?

Welk onderzoek doen we? - Welk onderzoek doen we?

Het WODC werkt momenteel aan onderstaande onderzoeken. U kunt het overzicht filteren op onderzoek dat nog moet starten, onderzoek dat wordt uitgevoerd door het WODC en onderzoek dat extern wordt gedaan.

135 zoekresultaten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

U kunt hier een type selecteren

Sorteren op: Datum / Relevantie

Deelonderzoek neveneffecten weigeraanpak

Onderzoeksgegevens Projectnummer 3255b Type Extern onderzoek Betrokken organisatie(s) Regioplan

Vervolgonderzoek strafmaat Jeugd

Onderzoeksgegevens Projectnummer 3295 Type Extern onderzoek Betrokken organisatie(s) VU - Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Nut en noodzaak om te komen tot een processenfonds

Onderzoeksgegevens Projectnummer 3279 Type Startend onderzoek

Wetsevaluatie Wet kraken en leegstand

Onderzoeksgegevens Projectnummer 3278a Type Extern onderzoek Betrokken organisatie(s) Ateno

Evaluatie Wet bronbescherming in strafzaken (Stb 2018, 264)

Onderzoeksgegevens Projectnummer 3277 Type Startend onderzoek

Elementen tijdelijke Covid-19 wetgeving Justitie en Veiligheid

Onderzoeksgegevens Projectnummer 3230 Type Extern onderzoek Betrokken organisatie(s) Pro Facto

Secundaire analyse: fenomenen van seksueel geweld in Nederland

Onderzoeksgegevens Projectnummer 3300 Type Extern onderzoek Betrokken organisatie(s) Rutgers | Expertisecentrum seksualiteit

Recidivemeting Forensische Zorg - uitstroom 2017

Onderzoeksgegevens Projectnummer 2412h Type WODC-intern onderzoek

Differentiële effectiviteit maatregelen (rij)geschiktheid voor bestuurders onder invloed van alcohol

Onderzoeksgegevens Projectnummer 1769k Type WODC-intern onderzoek

Monitoring Wet forensische zorg: opzet en eerste meting

Onderzoeksgegevens Projectnummer 3105c Type WODC-intern onderzoek

Systematic review preventief instrumentarium georganiseerde misdaad

Onderzoeksgegevens Projectnummer 3298 Type Extern onderzoek Betrokken organisatie(s) RAND Europe

Een verkenning naar de mogelijkheid en wenselijkheid van een verbod op het bezit, vervoer, etc van kindersekspoppen

Onderzoeksgegevens Projectnummer 3293 Type Extern onderzoek Betrokken organisatie(s) Universiteit Maastricht