Onderzoek in uitvoering

Het WODC voert zelf onderzoek uit, maar veel onderzoek wordt ook uitbesteed aan derden en begeleid door het WODC. Het onderzoeksprogramma wordt jaarlijks opgesteld, in overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid.