Onderzoek in uitvoering

Het WODC voert zelf onderzoek uit, maar veel onderzoek wordt ook uitbesteed aan derden en begeleid door het WODC. Het onderzoeksprogramma wordt jaarlijks opgesteld in overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Afgeronde en gepubliceerde onderzoeken van het WODC zijn opgenomen in de WODC Repository.