Onderzoeksprogramma

In het onderzoeksprogramma van 2023 - 1e tranche staat een overzicht van de verwachte onderzoeken voor 2023. Halverwege het jaar wordt een update (2e tranche) van het WODC-onderzoeksprogramma gepubliceerd.
Daarnaast zijn er langlopende, structurele onderzoeksactiviteiten.

Onderzoekers die belangstelling hebben voor een van de onderzoeken kunnen dat kenbaar maken bij de afdeling EWB. Hiervoor bestaat een vasteĀ procedure uitbesteding onderzoek.