Onderzoeksprogramma

In het onderzoeksprogramma van 2024 - 1e tranche staat een overzicht van de verwachte onderzoeken voor 2024. Halverwege het jaar wordt een update (2e tranche) van het WODC-onderzoeksprogramma gepubliceerd. Daarnaast zijn er langlopende, structurele onderzoeksactiviteiten.

Onderzoekers die belangstelling hebben voor een van de onderzoeken kunnen dat kenbaar maken bij de afdeling EWB. Hiervoor bestaat een vaste procedure uitbesteding onderzoek.