Privacy

De onderzoeksactiviteiten van het WODC dragen bij aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving. Daarom mag u van het WODC verwachten dat het op een veilige en zorgvuldige manier met uw persoonsgegevens omgaat.

Lees meer hierover

Contact

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u het recht om te weten welke gegevens over personen de overheid verwerkt, met welk doel dit gebeurt en vanuit welke bronnen deze gegevens komen. Voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek is echter in de Uitvoeringswet AVG een uitzondering opgenomen. Deze uitzondering betekent dat individuen geen recht hebben op inzage in of wijzigingen van hun, door het WODC opgeslagen, persoonsgegevens die voor onderzoek verwerkt worden.

Heeft u algemene vragen over gegevensbescherming bij het WODC?
Stel ze aan de Functionaris voor Gegevensbescherming, per e-mail fg@minjenv.nl of per brief naar:

Ministerie van Justitie en Veiligheid
T.a.v. de Functionaris voor Gegevensbescherming
Postbus 20301
2500 EH Den Haag