Wetsevaluaties

Wetsevaluaties zijn belangrijke instrumenten bij de toetsing van nieuwe of herziene wetgeving: zijn de met de wet beoogde doelen behaald? De uitkomsten van een wetsevaluatie kunnen voor de wetgever aanleiding geven om de wet te herzien of om andere beleidsmaatregelen te treffen.