Dossier WODC

Door het WODC worden jaarlijks veel beleidsonderzoeken uitgevoerd op allerlei terreinen die de rechtsstaat raken, waar vervolgens in rapporten over gepubliceerd wordt. Deze resultaten zijn echter niet alleen relevant voor beleid of praktijkmedewerkers, maar ook voor de maatschappij als geheel. Toch staan deze rapporten niet altijd bekend om hun toegankelijkheid. Daarom communiceert het WODC ook op andere wijze over haar werkzaamheden en resultaten. Met Dossier WODC zetten we hierin een volgende stap! Verschillende dossiers zullen uit de kast getrokken worden en geopend in de vorm van podcasts.

Deze podcasts zullen echter niet allemaal in een studio opgenomen worden. Want met Dossier WODC Live worden verschillende universiteiten en hoge scholen door heel Nederland bezocht. We gaan onze onderzoeken en kennis delen met studenten. In iiedere editie staat een ander onderzoek centraal en worden onderzoekers en eventueel andere gasten bevraagd over de door hen gevonden resultaten en de relevantie daarvan voor de maatschappij. Ondanks dat er natuurlijk genoeg te vertellen valt, wordt het event grotendeels gevormd door de vraag van het publiek. Daarom wordt bij ieder event ruim de tijd genomen voor vragen uit de zaal. Dossier WODC Live wordt live opgenomen en is achteraf te beluisteren als podcast.

Op 13 juni een Dossier WODC live special met Gerty Lensvelt- Mulders

Wil jij het WODC iets vragen, zeggen of meegeven? En werk je in het werkveld van justitie en veiligheid als beleidsmaker, ketenpartner of in de politiek? Kom dan op 13 juni naar de speciale editie van Dossier WODC live, van 09.45 uur tot 12.00 uur in Babylon Den Haag.

Sacha de Boer gaat in gesprek met scheidend directeur van het WODC: Gerty Lensvelt-Mulders. Ze gaan in op vragen die het WODC zelf heeft, maar ook die het WODC heeft oppikt uit het netwerk. En op vragen die ter plekke worden gesteld door het publiek.

Welke uitdagingen ziet Gerty Lensvelt-Mulders als het gaat om behoud en verbetering van de rechtsstaat? Welke rol zou het WODC als kennisinstituut voor de rechtsstaat moeten vervullen? Hoe kan en moet wetenschappelijk onderzoek daaraan bijdragen? Hoe vult het WODC die rol nu in en is dat de juiste manier, ook voor de toekomst?

We horen daarbij ook graag van jou! Komt de visie van Gerty Lensvelt-Mulders overeen met hoe de makers, uitvoerders en controleurs van justitie- en veiligheidsbeleid zelf denken over deze vraagstukken? Ligt de focus van het WODC van jou betreft inderdaad op de meest relevante onderwerpen? Wordt met het beleid het juiste gedaan, en op de manier als bedoeld? Of zijn er vragen, opmerkingen, issues en andere zaken die voor het voetlicht moeten komen?

Aanmelden

Ben je benieuwd? Wil jij iets vragen of zeggen? Meld je dan aan via dossierwodc@wodc.nl. Ben je niet aanwezig, wees dan alsnog welkom je vraag in te sturen.

Beluister nieuwe Dossier WODC Live podcast over de effectiviteit van de Amsterdamse Top 600!

Beeld: ©WODC

De tweede editie van Dossier WODC Live heeft plaatsgevonden bij de Vrije Universiteit Amsterdam en ging over Dossier Top600: Een effectieve aanpak? In deze editie spreekt host Sanne Noyon met onderzoeker Gijs Weijters van de WODC kennislijn Straffen en Maatregelen over de effectiviteit van de Amsterdamse Top600-aanpak. Van deze bijeenkomst is weer een podcast gemaakt en die is nu voor iedereen te beluisteren. 

Luister hier naar podcast!