Kennisagenda Ondermijning

Met de Kennisagenda Ondermijning wil het ministerie van Justitie en Veiligheid meer kennis krijgen over de aard, omvang en ernst van ondermijnende criminaliteit en inzicht in de uitwerking van de aanpak daarvan. De kennisagenda is een samenwerking tussen het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) en het Directoraat-Generaal Ondermijning (DGO) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

In de Kennisagenda Ondermijning ligt de focus op georganiseerde criminaliteit in relatie tot drugshandel/-productie, criminele geldstromen en de aanpak van deze criminele activiteiten. 

De Kennisagenda Ondermijning heeft drie functies:

  1. Systematische analyse van bestaande kennis en bundeling en vertaling naar actuele vraagstukken zoals die bij beleidsmakers of professionals in de praktijk leven;
  2. Nieuw empirisch onderzoek ter beantwoording van openliggende kennisvragen;
  3. Monitoring van kwantitatieve gegevens, zoals drugsgebruik, -productie, -smokkel en -prijzen en cijfers ten aanzien van opsporing, vervolging en afpakken.

Contactpersoon Kennisagenda Ondermijning: Marlou Tibbe

Meer informatie en achtergrond is te vinden in de Bijlage Kennisagenda Ondermijning

Afgeronde onderzoeken

Lopende onderzoeken