Monitor georganiseerde criminaliteit

De Monitor georganiseerde criminaliteit is een doorlopend onderzoeksproject dat inmiddels een solide basis biedt voor periodieke rapportages, verdiepingsstudies op deelterreinen, (internationale) publicaties, lezingen en het uitvoeren van de adviserings- en kennisverspreidingstaken van het WODC.

Het onderwerp zware en georganiseerde criminaliteit vormt de kern van de justitiële politiezorg. Immers, een aanzienlijk deel van de recherchecapaciteit wordt besteed aan de bestrijding van (grensoverschrijdende) drugshandel, mensensmokkel, vrouwenhandel, wapenhandel, fraude en witwassen. Deze onderwerpen staan nu en in de komende jaren in het brandpunt van de maatschappelijke en politieke belangstelling. De aandacht zal telkens weer worden aangewakkerd door grote strafzaken en geruchtmakende incidenten, die op hun beurt weer kunnen leiden tot politieke commotie en Kamervragen.

Continu goed geïnformeerd

Het is voor justitie dan ook van groot belang om continu goed geïnformeerd te zijn over deze onderwerpen, die inmiddels door het WODC als speerpunt zijn aangemerkt. De Monitor georganiseerde criminaliteit voorziet daarin. Dit doorlopende onderzoeksproject biedt inmiddels een solide basis voor periodieke rapportages, verdiepingsstudies op deelterreinen, (internationale) publicaties, lezingen en het uitvoeren van de adviserings- en kennisverspreidingstaken van het WODC.

Lees alle periodieke rapportages van de: Monitor Georganiseerde criminaliteit in Nederland.

Verdiepingsstudies Monitor georganiseerde criminaliteit

Externe onderzoeksrapportages

Jarenlange expertise - CIROC

Het speerpunt wordt bij universiteiten en commerciële onderzoeksbureaus weliswaar ook onderzocht, maar niet in een mate die voorziet in de informatiebehoefte van justitie. Meestal wordt het elders uitgevoerde onderzoek op dit terrein verricht in opdracht van of in samenwerking met het WODC. Het onderwerp is door het WODC op de onderzoeksagenda gezet en er is jarenlange expertise opgebouwd op dit terrein. Bovendien heeft het WODC toegang weten te verwerven tot gegevens uit lopende en afgesloten (grootschalige) opsporingsonderzoeken. Deze toegang wordt niet alleen gewaarborgd door goede formele regelingen, maar ook door het vertrouwen dat in de afgelopen jaren is opgebouwd met betrekking tot de omgang met vertrouwelijk materiaal en het publiceren over gevoelige onderwerpen. Het WODC is op dit speerpunt een wetenschappelijke strategische alliantie aangegaan met het Center for Information and Research on Organised Crime (CIROC), met als partners de Vrije Universiteit Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam.