Externe links

 • Nederland tegen georganiseerde criminaliteit
  Website met informatie en cijfers over de (gezamenlijke) aanpak van georganiseerde criminaliteit en witwassen van illegaal verkregen vermogen.
 • Centre for Information and Research on Organised Crime (CIROC) is in 2001 opgericht. Het is een internationaal criminologisch kenniscentrum en richt zich specifiek op de georganiseerde misdaad en de bestrijding ervan. Initiatiefnemers voor de oprichting van dit instituut zijn het WODC en de secties criminologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam.
 • Regionaal en Landelijk Informatie- en Expertise Centrum (RIEC-LIEC)
  De tien RIEC's (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum) en het LIEC (Landelijk Informatie- en Expertise Centrum) ondersteunen partners bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Met als doel samenwerking te stimuleren en de overheid en maatschappij weerbaarder te maken om zo ondermijning tegen te gaan.
 • Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC)
  De Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC) is een samenwerkingsverband van zes overheidsdiensten. NSOC ontwikkelt nieuwe methoden om de financiële verwevenheid van onder- en bovenwereld bloot te leggen en te ontvlechten. In NSOC komen politie, Openbaar Ministerie, Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, Douane, Belastingdienst en Koninklijke Marechaussee en andere operationele onderdelen van Defensie bij elkaar. 
 • Het Strategisch Kenniscentrum Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit (SKC) werkt aan het doorgronden van de zogeheten ondermijning, waarbij georganiseerde criminaliteit de samenleving en haar legale economische structuren probeert te misbruiken voor illegale activiteiten. Het SKC zoekt naar trends, patronen en dreigingen binnen de georganiseerde criminaliteit. De scope is hierbij zowel binnen als buiten Nederland.
 • Overheidsthema ondermijning
  Criminelen maken gebruik van diensten van de bovenwereld. Boven- en onderwereld raken zo met elkaar verweven. Door de invloed en druk die criminelen zo op onze samenleving kunnen uitoefenen raken normen vervaagd en neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid af. Dit thema bevat informatie over de achtergrond van dit fenomeen en de maatregelen die ertegen worden ondernomen.
 • OM-dossier Ondermijnende criminaliteit
  Ondermijnende criminaliteit is misdaad die maatschappelijke structuren of het vertrouwen daarin schaadt. Dit soort criminaliteit wordt vaak gepleegd in criminele samenwerkingsverbanden en gaat niet zelden gepaard met geweld, bedreiging en intimidatie. Mensenhandel, de productie van en handel in drugs, witwassen, financieel-economische criminaliteit (fraude) en cybercrime.
 • Overheidsthema Mensenhandel en mensensmokkel
  Dit overheidsthema bevat o.a. informatie en publicaties over: bestrijding van mensenhandel, mensensmokkel, slachtoffers en getuigen.
 • OM-dossier Mensenhandel
  Dit OM-dossier bevat informatie over mensenhandel in de vorm van rapportages, nieuwsberichten en persberichten.
 • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
  De Nationaal Rapporteur informeert de regering over de aard en omvang van mensenhandel in Nederland. De site bevat alle jaarlijkse rapportages in pdf vanaf 2002, de wet- en regelgeving en nieuws op het terrein van opsporing en vervolging. Daarnaast is er een pagina met links naar andere organisaties wereldwijd die zich bezighouden met het onderwerp mensenhandel.
 • Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC)
  Tien Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s) en het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) richten zich op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. 

Internationaal

 • Berlin School of Economics and Law - Organized Crime Research
  This website presented by Professor of criminologyKlaus von Lampe, has information on organized crime from a social science perspective with a special geographical focus on the U.S. and Germany.
 • International Association for the Study of Organized Crime (IASOC)
  The International Association for the Study of Organized Crime (IASOC) is a professional association of criminologists, researchers, working professionals, teachers, and students. IASOC works to promote greater understanding and research about organized crime in all its manifestations.
 • Transcrime
  Transcrime is the Joint Research Centre on Transnational Crime of the Università Cattolica del Sacro Cuore of Milan and the University of Trento. Transcrime has conducted research and provided technical assistance in connection with terrorism, economic and corporate crime, organized crime, corruption, analysis and future development of criminal activities, urban security, counterfeiting, illegal immigration and human trafficking.