Statistiek en monitoring

Het WODC brengt (samen met anderen) periodiek rapporten uit die inzicht geven in trends en ontwikkelingen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van politiestatistieken, gegevens van het Openbaar Ministerie, het CBS, de Raad voor de rechtspraak en meer. De verzamelde cijfers en analyses maken het mogelijk om bijvoorbeeld prognoses te doen over de behoefte in de justitiële keten, of de ontwikkelingen op het gebied van criminaliteit en rechtshandhaving. Het gaat om de onderstaande onderwerpen.

Criminaliteit en rechtshandhaving

De jaarlijkse publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving van het WODC, het CBS en de Raad voor de rechtspraak brengt ontwikkelingen in en samenhangen tussen criminaliteit en rechtshandhaving in kaart. Tevens wordt een beschrijving gegeven van het Nederlandse strafrechtsysteem. Deze publicatie is een gezaghebbend statistisch naslagwerk.

Rechtspleging Civiel en Bestuur

Het WODC en de Raad voor de rechtspraak publiceren jaarlijks gezamenlijk een overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van civiel en bestuursrecht. Het biedt uitgebreide statistische informatie.

Prognose justitiële ketens

Met behulp van modellen maakt het WODC jaarlijks ramingen over de verschillende vormen van criminaliteit, het aantal strafzaken bij de rechterlijke macht en het aantal ten uitvoer te leggen sancties en prognoses voor de civiele en bestuursrechtspraak.

Periodieke recidivemetingen

De Recidivemonitor is een langlopend onderzoeksproject waarin periodiek gestandaardiseerde recidivemetingen worden verricht onder verschillende groepen veroordeelden. Hiermee wordt inzicht gegeven in de criminele carrières van zowel jongeren als volwassenen.

Monitor Georganiseerde Criminaliteit

In de Monitor Georganiseerde Criminaliteit is informatie te vinden over onder meer de bestrijding van (grensoverschrijdende) drugshandel, mensensmokkel, mensenhandel, wapenhandel, fraude en witwassen.

Monitor Jeugdcriminaliteit

In de Monitor Jeugdcriminaliteit worden om de twee à drie jaar de trends in de jeugdcriminaliteit beschreven. Het gaat om jeugdigen in de leeftijd 12 tot 23 jaar.