Rechtspleging civiel en bestuur

Het WODC en de Raad voor de rechtspraak publiceren tweejaarlijks ‘Rechtspleging Civiel en Bestuur’, een statistisch overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van civiel en bestuursrecht.

In het bestuursrecht gaat het over geschillen met overheidsinstanties, bijvoorbeeld over het krijgen van een vergunning of het handhavend optreden tegen overlast. In het civiele recht gaat het over allerlei kwesties tussen burgers en bedrijven, variërend van onbetaalde rekeningen en ontslagzaken tot echtscheidingen en burenruzies.

De informatie is ontleend aan databases, onderzoeksrapporten en jaarverslagen. In`Rechtspleging Civiel en Bestuur’ wordt de ontwikkeling van het aantal civiele en bestuursrechtelijke rechtszaken in kaart gebracht, maar lang niet elke kwestie bereikt de rechter. De buitengerechtelijke mechanismen voor het oplossen van conflicten zijn ook een belangrijk onderwerp in deze publicatie. Daarnaast gaat het over bijvoorbeeld de ontwikkeling van juridische beroepen, zoals advocaten, deurwaarders en notarissen. Er is ook een financieel hoofdstuk, over de bedragen die de overheid besteedt aan de civiele en bestuurlijke rechtspleging.

Gegevens 2018

De tabellenset van 2018 bevat bijna 100 tabellen, die thematisch zijn geordend. De meeste tabellen geven cijfers over een periode van tenminste 10 jaar. De Excelbestanden zijn samengevoegd tot één gecomprimeerd bestand (ZIP). U kunt daarbij ook de index gebruiken, voor een overzicht van de beschikbare tabellen.

Meer publicaties

Een overzicht van alle Civiel en Bestuur publicaties en factsheets op deelterreinen:

Buitengerechtelijke procedures civiel en bestuur 2016

Rechtshulp civiel- en bestuursrechtelijke problemen

Personeel juridische beroepen

Civiele rechtspraak

Rechtspleging Civiel en Bestuur 2012

Rechtspleging Civiel en Bestuur 2010

Rechtspleging Civiel en Bestuur 2008

Geschilprocedures en rechtspraak in cijfers 2005