Rechtspleging civiel en bestuur

Voorheen publiceerde het WODC en de Raad voor de rechtspraak tweejaarlijks ‘Rechtspleging Civiel en Bestuur’, een statistisch overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van civiel en bestuursrecht in boekvorm tot 2012. In plaats daarvan verschijnt sindsdien elk jaar een update van de tabellenset. 

In `Rechtspleging Civiel en Bestuur’ wordt de ontwikkeling van het aantal civiele en bestuursrechtelijke rechtszaken in kaart gebracht. In het bestuursrecht gaat het over geschillen met overheidsinstanties, bijvoorbeeld over het krijgen van een vergunning of het handhavend optreden tegen overlast. In het civiele recht gaat het over allerlei kwesties tussen burgers en bedrijven, variërend van onbetaalde rekeningen en ontslagzaken tot echtscheidingen en burenruzies. Omdat lang niet elke kwestie de rechter bereikt, zijn ook de buitengerechtelijke mechanismen voor het oplossen van conflicten een belangrijk onderwerp in deze publicatie. Daarnaast gaat de publicatie over bijvoorbeeld de ontwikkeling van juridische beroepen, zoals advocaten, deurwaarders en notarissen. Er is ook een financieel hoofdstuk, over de bedragen die de overheid besteedt aan de civiele en bestuurlijke rechtspleging. De informatie is ontleend aan databases, onderzoeksrapporten en jaarverslagen.

Tabellen 2021

De webpublicatie "Rechtspleging Civiel en Bestuur" (C&B) is een verzameling statistische gegevens op het gebied van civiel en bestuursrecht. De opgenomen informatie is ontleend aan databases, onderzoeksrapporten en jaarverslagen. De tabellenset C&B 2021 omvat bijna 100 tabellen, die thematisch zijn geordend. De meeste tabellen geven cijfers over een periode van tenminste 10 jaar. Elk thema behelst een hoofdstuk, te vinden in de index. De verschillende tabellen zijn te vinden in de tabbladen van het betreffende Excelbestand.
De Excelbestanden zijn samengevoegd tot één gecomprimeerd bestand (ZIP)

Raadpleeg de index voor een overzicht van de beschikbare tabellen.

Periodieke rapportages

Jaarlijks vindt een update plaats van de tabellen die gepubliceerd wordt op de websites van het WODC en de Raad voor de Rechtspraak.

In 2008, 2010 en 2012 is Rechtspleging Civiel en Bestuur in boekvorm verschenen. Deze publicatie is inmiddels vervangen door een serie thematische factsheets die periodiek uitkomen.

Een overzicht van alle C&B-publicaties is hieronder terug te vinden bij: Rapportages.

Rapportages

Buitengerechtelijke procedures civiel en bestuur 2016

Rechtshulp civiel- en bestuursrechtelijke problemen

Personeel juridische beroepen

Civiele rechtspraak

Rechtspleging Civiel en Bestuur 2012

Rechtspleging Civiel en Bestuur 2010

Rechtspleging Civiel en Bestuur 2008

Geschilprocedures en rechtspraak in cijfers 2005