Civiele rechtspleging en bestuursrechtspleging

Naast vele andere onderzoeken op dit terrein, is een terugkerend onderzoek ‘Rechtspleging Civiel en Bestuur’. Het WODC publiceert dit samen met de Raad voor de Rechtspraak en dit biedt een periodiek overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van civiel- en bestuursrecht. De cijfers geven een beeld over een periode van tenminste 10 jaar. 

Lopend onderzoek