Externe links

  • Rechtspraak
    Deze site bevat informatie over de werking van de rechterlijke macht en de rechtspraak, uitleg van juridische begrippen, complete teksten van landelijke regelingen en reglementen, recente civiele en strafrechtelijke jurisprudentie. Tevens bevat de site een zoekformulier (via de rubriek: Uitspraken en registers/Uitspraken/Zoeken in uitspraken). Dit biedt de mogelijkheid te zoeken op o.a. het landelijke jurisprudentienummer (LJN), zaaknummer en kenmerken.
  • Overheidsthema Rechtspraak en geschiloplossing
    O.a. informatie over vernieuwingen in de rechtspraak, hoe verloopt een civiele procedure en hoe verloopt een bestuursrechtelijke procedure.