Legitieme portie in het erfrecht

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3462
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) RUG - Faculteit Rechtsgeleerdheid

Samenvatting

Ouders kunnen een of meer van hun kinderen in een testament onterven. Maar de wet bepaalt dat onterfde kinderen van hun overleden ouder wel recht houden op een deel van de nalatenschap: de legitieme portie. Over het bestaan van de legitieme portie vindt veel discussie plaats tussen voorstanders die de familieband benadrukken en tegenstanders die vinden dat het een inbreuk is op het zelfbeschikkingsrecht dus het recht van een ieder om volledig zelf te bepalen wat er met je nalatenschap gebeurt. 
De Minister voor Rechtsbescherming heeft in het Commissiedebat Personen- en familierecht van 22 maart 2023 aan de Tweede Kamer toegezegd na te gaan wat het maatschappelijk draagvlak is en wat de te verwachten juridische en maatschappelijke gevolgen zijn van het afschaffen van de legitieme portie in het erfrecht.