Monitor Jeugdcriminaliteit

In de Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC) worden om de twee à drie jaar de trends in de jeugdcriminaliteit beschreven. Het gaat om jeugdigen in de leeftijd 12 tot 23 jaar. In de monitor worden de ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit beschreven die zich voordoen onder diverse bevolkingsgroepen, in buurten en naar type delicten zowel traditionele criminaliteit als cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit. Daarvoor worden meerdere bronnen gebruikt, zowel politie- en justitiebronnen als zelfrapportage van dader- en slachtofferschap.

Webpagina Monitor jeugdcriminaliteit

Op deze webpagina is de meest recente (statistische) informatie is te vinden.

In de jaren 2022-2026 worden op verzoek van het ministerie van JenV de 7e en 8e editie van de MJC uitgevoerd.

De monitor is een samenwerking tussen het WODC en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en komt iedere 2 á 3 jaar uit. De meest recente publicatie is de Monitor Jeugdcriminaliteit 2020. Er is ook een beknopte infographic met de belangrijkste bevindingen.

Lees het nieuwsbericht over de Monitor Jeugdcriminaliteit 2020 voor de belangrijkste bevindingen.