Monitor Jeugdcriminaliteit

In de Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC) worden om de twee à drie jaar de trends in de jeugdcriminaliteit beschreven. Het gaat om jeugdigen in de leeftijd 12 tot 23 jaar.

In de Webrubriek Monitor jeugdcriminaliteit is alle recente (statistische) informatie is te vinden.