Monitor jeugdcriminaliteit

In de Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC) worden de ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit beschreven. Het gaat hierbij om jeugdigen in de leeftijd van 12 tot 23 jaar. Voor de MJC werkt het WODC samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). We gebruiken bronnen van de politie, het Openbaar Ministerie (OM) en de rechterlijke macht, alsook enquêtes onder jongeren. Verder zijn er verdiepende onderzoeken naar specifieke onderwerpen. Zo kunnen we de omvang en ernst van jeugdcriminaliteit in een breed perspectief beschrijven en duiden. Op deze website worden de resultaten van de MJC beknopt weergegeven.

  • Beeld: ©Shutterstock