Inhoudelijke verdiepingsstudies

In de Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC) of in deelonderzoeken vinden met regelmaat inhoudelijk verdiepende studies plaats. Door het onderzoeken van specifieke type delicten of bepaalde groepen jeugdigen kan de feitelijke omvang van het delict of de groep in kaart worden gebracht. Daarmee leveren de onderzoeken handvaten voor de persoonsgerichte aanpak van jeugdcriminaliteit. Ook dragen ze bij aan een breed inzicht in de ontwikkelingen van de jeugdcriminaliteit.

Laatste update: december 2023

Recent verschenen verdiepende onderzoeken

  • Beeld: ©Shutterstock

Lopende verdiepende onderzoeken

Eerdere verdiepende WODC MJC onderzoeken (selectie)