Bronnen en methoden in de MJC

Om een breed en genuanceerd beeld van (ontwikkelingen in) de jeugdcriminaliteit te krijgen, is het belangrijk om meerdere bronnen en methoden te gebruiken die onafhankelijk van elkaar zijn. In de Monitor Jeugdcriminaliteit worden daarom naast politie en justitie registraties ook zelfrapportage gegevens door jongeren gebruikt. Ook worden justitiedossiers onderzocht. Naast kwantitatieve cijfers wordt tevens meer kwalitatieve duiding gegeven aan de ontwikkelingen. Dit tezamen biedt een genuanceerd beeld van ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit en biedt beleid duidelijkere aanknopingspunten voor een adequate aanpak van jeugdcriminaliteit dan wanneer maar een enkele bron of methode wordt gebruikt. 

Laatste update: april 2023

Bronnen en methoden

Een behoorlijk deel van de jeugdige daders en de delicten die zij plegen, blijven onbekend voor politie en justitie. Met de beschikbare bronnen kunnen we slechts delen van de werkelijke jeugdcriminaliteit en de daders daarvan in beeld krijgen. Die bronnen bestaan uit: 

  • niet-justitiële bronnen, zoals zelfrapportage-onderzoek onder een steekproef jongeren uit de hele populatie. 
  • justitiële bronnen, zoals de verdachtenregistratie van de politie of de registraties van strafrechtelijk daders van het Openbaar Ministerie en de rechtelijke macht. 

Naast zicht op slechts een deel van de werkelijke jeugdcriminaliteit, verschilt ook het perspectief op wat tot jeugdcriminaliteit gerekend kan worden per bron. Zo geeft zelfrapportage voornamelijk zicht op vaker voorkomende en minder ernstige criminaliteit. Terwijl justitiële registraties vaker ernstigere criminaliteit weergeven die in het zicht zijn van justitie.

Door meerdere bronnen (en methoden) naast elkaar toe te passen, worden beperkingen van individuele bronnen zo goed als mogelijk ondervangen, maar niet uitgesloten. Daarom beschrijven we in de MJC in de breedst mogelijke zin de ontwikkelingen onder jeugdigen die delicten plegen. 

Gebruikte bronnen in MJC2020
Bron Indicator Perioden
Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit (MZJ) Zelfgerapporteerd daderschap 2005, 2010, 2015 en 2020
Basisvoorziening Handhaving (BVH) Registraties, incidenten, verdachten bij de politie 2010 tot 2021
AuraH  HALT-jeugdigen 2005 tot 2020
Onderzoek- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie (OBJD) Strafrechtelijke daders en sancties bij OM en ZM 2000 tot 2020
UNODC Verdachten en veroordeelden 2008 tot 2019
Vonnissen rechtelijke macht Kwalitatieve informatie strafzaken 
cybercriminaliteit
2010, 2015 en 2019

In de bijlage Methodologie van MJC 2020 worden de bronnen in detail besproken.

Aan de MJC werken mee

  • WODC
  • CBS
  • Nationale politie (MJC 2020)

In de totstandkoming van de MJC wordt periodiek advies gegeven door een onafhankelijke wetenschappelijke begeleidingscommissie.

Methodologische verdiepingsstudies