Jeugdige verdachten van misdrijven

Voor de ontwikkeling van het aantal jeugdige verdachten van misdrijven maken we gebruik van informatie over geregistreerde verdachten in de Basisvoorziening Handhaving (BVH) van de politie. De vanaf 2010 gestarte daling in het relatieve aantal jeugdige verdachten heeft zich in de periode 2015 tot 2023 verder doorgezet. De daling in het aandeel verdachten onder de jeugdigen sinds de jaren tien van deze eeuw lijkt in de meest recente jaren tot en met 2022 enigszins te stabiliseren. In 2022 gaat het om 14 verdachten per 1.000 minderjarigen en 20 per 1.000 jongvolwassenen. 

Laatste update: september 2023

Aantal jeugdige verdachten per 1.000 leeftijdsgenoten

Aantal jeugdige verdachten per 1.000 leeftijdsgenoten
12- tot 16-jarigen16- tot 18-jarigen12- tot 18-jarigen18- tot 23-jarigen
201023,047,331,244,4
201120,843,328,342,5
201218,238,524,838,6
201315,432,120,934,1
201414,329,319,230,9
201513,428,018,327,3
201612,625,416,924,8
201711,423,115,422,6
20189,621,513,721,2
201911,123,615,521,9
20209,820,313,521,4
202110,118,613,019,8
202211,620,014,420,5

Noot. 2019 en 2020 betreffen voorlopige cijfers.

Brontabel als csv (417 bytes)

Ontwikkeling van jeugdige verdachten naar verschillende achtergrondkenmerken

Voor de ontwikkeling van het aantal geregistreerde jeugdige verdachten in de periode 2018 tot 2023 is ook gekeken naar verschillende individuele kenmerken, onder andere naar migratieachtergrond, voortijdig verlaten van school en woongemeente. 

Uitgesplitst naar het type misdrijf laten de trends schommelingen zien

Onder minderjarige verdachten komen vermogensmisdrijven het meest voor, met name winkeldiefstal. In 2022 laten deze ten opzichte van de twee jaren ervoor weer een stijging zien tot aan het niveau van 2018. Het aantal minderjarige verdachten van (vuur)wapen- en drugsmisdrijven is in de periode 2018-2022 min of meer gelijk. De lichte toename naar boven in 2019 komt mogelijk door een andere wijze van registreren van incidenten door de politie. Onder jongvolwassenen is in 2022 sprake van een stijging van verdachten van verkeersmisdrijven, laten vermogens-, gewelds- en drugsmisdrijven een lichte afname zien en is het aandeel verdachten van overige misdrijven min of meer stabiel

Genuanceerder beeld ontwikkelingen jeugdcriminaliteit

De politiecijfers over verdachte jeugdigen geven een beeld van een deel van de werkelijke jeugdcriminaliteit. De politie signaleert immers niet alle delicten. Een genuanceerder beeld van de ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit op basis van meerdere bronnen geven we in de volledige Monitor Jeugdcriminaliteit.