Syrische statushouders in Nederland

Tijdens de ‘vluchtelingencrisis’ van 2015 zag Nederland een grote toename in het aantal migranten dat asiel aanvroeg. Een groot deel van deze asielaanvragen kwam van Syriërs. In het Cohortonderzoek Syrische statushouders in Nederland onderzoeken we hoe het deze groep vergaat in de eerste tien jaar in Nederland.

We brengen ontwikkelingen op uiteenlopende terreinen in kaart, zoals arbeidsmarktparticipatie, taalvaardigheid, institutioneel vertrouwen, binding met de rechtsstaat, identificatie en verblijfsintenties.  Daarnaast maken we de gevolgen van asiel-, uitplaatsing-, en inburgeringsbeleid inzichtelijk, waarbij expliciet aandacht wordt besteed aan de vraag in hoeverre beleid verschillend van invloed is op verschillende groepen statushouders. 

Het onderzoeksprogramma omvat een panelsurvey onder 3000 Syrische statushouders (2017, 2019, 2022, 2024), aangevuld met registergegevens en verdiepende kwalitatieve studies. Sinds 2021 wordt het onderzoek uitgevoerd door WODC, Erasmus Universiteit Rotterdam, het RIVM en het CBS. Het onderzoek wordt gefinancierd door het ministerie van SZW en het ministerie van JenV. De resultaten bieden niet enkel inzicht in het verloop van de integratie van dit specifieke cohort, maar bieden ook aanknopingspunten voor het bevorderen van vroege integratietrajecten van nieuwe groepen statushouders en andere recente migranten.

Publicaties over Syrische statushouders

Overige publicaties op basis van de cohortstudie