Asiel en migratie

Internationale migratie is dynamisch, gevarieerd en aan verandering onderhevig. In Nederland kenmerkt dit zich door fluctuerende migratiestromen die binnen beleid onderscheiden worden in asielmigratie en reguliere migratie (waaronder kennis- arbeids- en gezinsmigratie vallen). Het WODC verricht onderzoek naar verschillende aspecten van zowel asiel- als reguliere migratie.

Onderwerpen Asiel en migratie