Asiel en migratie

Binnen het WODC is asiel en migratie al jaren een terugkerend thema. De grote diversiteit aan migranten neemt verder toe. Dit brengt maatschappelijke uitdagingen met zich mee die wetenschappelijk onderzoek vereisen. Het WODC onderzoekt verschillende onderwerpen binnen asiel en migratie. Zo evalueert het WODC bijvoorbeeld het toelatingsbeleid op het gebied van migratie en doet het WODC onderzoek naar de opvang van vreemdelingen. 

De afgelopen jaren heeft het WODC binnen verschillende projecten samengewerkt met externe partijen zoals het CBS, SCP en RIVM, bijvoorbeeld in het kader van onderzoek onder Syrische statushouders.