Terugkeer

Van migranten die niet in Nederland mogen blijven, wordt verwacht dat zij terugkeren naar hun land van herkomst. Dit betreft niet alleen afgewezen en uitgeprocedeerde asielzoekers, maar kan ook gaan om reguliere migranten van wie de verblijfsvergunning is verlopen. Het WODC doet binnen dit thema onder andere onderzoek naar de terugkeer van migranten zonder verblijfsrecht, het terugkeerbeleid van Nederland, en naar de problematiek van langdurig in Nederland verblijvende ongedocumenteerden.

Lopend onderzoek