Kennislijnen

Het onderzoek van het WODC is georganiseerd langs 10 kennislijnen. 

Binnen de afdeling Intern Wetenschappelijk Beleidsonderzoek (IWB) bestaan er 7 kennislijnen met elk een specifiek thema. De kennislijnen hebben een vast team van interne medewerkers die het onderzoek uitvoeren. Elke kennislijn stelt een inhoudelijk kennislijnprogramma samen. Daarin komen kaders, onderzoeksprioriteiten en agendering aan bod. Kortom, al het onderzoek en bijbehorende kennis rondom een specifiek thema valt binnen de desbetreffende kennislijn.

De 3 kennislijnen van de afdeling Extern Wetenschappelijk Beleidsonderzoek (EWB) zijn anders ingericht. Deze zijn juist thema- en sectoroverstijgend. Ze zijn niet gericht op inhoudelijke thema’s, maar op de wijze van onderzoeken en impact genereren.

Door het onderzoek langs kennislijnen te organiseren ontstaat er een meer strategische programmering. Zo wordt diepgaande kennis gegenereerd op belangrijke thema’s, kunnen er gerichtere samenwerkingsverbanden worden aangegaan en wordt ruimte gecreëerd voor intern en extern toezicht op de kwaliteit van ons onderzoek.

Overzicht kennislijnen

Intern Wetenschappelijk Beleidsonderzoek (IWB): 

  • Asiel en migratie (AsMi)
  • Forensische zorg (FZ)
  • Jeugdcriminaliteit (JC)
  • Rechtsbestel (RB)
  • Rechtshandhaving (ReHa)
  • Straffen en maatregelen (S&M)
  • Digitale rechtsstaat (DR)

Extern Wetenschappelijk Beleidsonderzoek (EWB)

  • Maatschappelijk doorwerking onderzoek (DO) (Doorwerking en impact van onderzoek)
  • Juridisch onderzoek (JO) (Wetgevingskwaliteit)
  • Onderzoeksmethoden (OM) (Methoden van beleidsevaluaties)