Kennislijn Georganiseerde Criminaliteit en Rechtshandhaving (ReHa)

Het thema georganiseerde criminaliteit staat het laatste decennium sterk in de politieke en publieke belangstelling. Die aandacht voor het fenomeen is mede gegroeid door het zichtbare excessieve geweld vanuit criminele drugsorganisaties. Om juiste keuzes omtrent opsporing, beleid en wetgeving te kunnen maken, is het van groot belang inzicht te krijgen in georganiseerde criminaliteit als sociaal fenomeen.

De kennislijn Georganiseerde criminaliteit en rechtshandhaving (afgekort Reha) is gericht op zware en georganiseerde criminaliteit en de bestrijding daarvan. We bestuderen de feitelijke rechtshandhaving van zware en georganiseerde criminaliteit, wat met name gaat om de strafrechtelijke opsporing van strafbare feiten. 

Bij de huidige integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit worden strafrecht en bestuursrecht geregeld in combinatie met elkaar ingezet. Naast strafrechtelijke opsporingsmiddelen bestuderen we daarom ook – indien van toepassing – de inzet van bestuursrechtelijke middelen, fiscale middelen en publiek-private instrumenten. Bijvoorbeeld bij het tegengaan van witwasconstructies is het van groot belang inzicht te hebben in (grensoverschrijdende) criminele geldstromen en de wettige en onwettige actoren en gelegenheden die daar een rol bij spelen.
Bij ons onderzoek gaat het doorgaans niet om law in the books maar vooral om law in action. De volgende vragen staan hierbij centraal: 

 • Op welke wijze worden (verruimde) wettelijke bevoegdheden in de praktijk ingezet en om welke redenen? 
 • Welke gevolgen heeft de inzet van specifieke opsporingsmiddelen voor het verloop van het opsporingsproces? En voor de werkwijze van daders en criminele netwerken? 
 • Wat zijn de gevolgen van de ingezette middelen? 

Deze vragen kunnen aan de orde komen in evaluatieonderzoeken en andere onderzoeken naar de opsporingspraktijk.

Globaal kan het onderzoek binnen de kennislijn worden opgedeeld in twee type studies. Enerzijds fenomeenstudies, dit zijn onderzoeken naar uiteenlopende fenomenen, zoals mensenhandel, drugshandel, terrorisme, mobiel banditisme en vastgoedfraude. De Monitor Georganiseerde Criminaliteit is een voorbeeld van een langlopende periodieke fenomeenstudie waarin georganiseerde criminaliteit op diepgaande wijze wordt bestudeerd. Anderzijds studies naar de opsporing en rechtshandhaving, zoals naar de uitvoering en de gevolgen ervan. 

Medewerkers

 • Dr. C.A.J. (Claire) van den Eeden (waarnemend Kennislijncoördinator)
 • S.J. (Sanne) van Deuveren MSc.
 • J.H. (Heleen) Goes MSc.
 • Dr. J.D. (Jelle) Jaspers
 • L.K. (Lara) Krijger MSc.
 • Dr. N. (Nienke) Liebregts
 • N.L. (Ninian) Nijhuis LLM
 • Dr. A. (Anne) van Uden

Vijf onderzoeken uitgelicht

Specifieke onderwerpen

Alle onderzoeken van de Kennislijn Georganiseerde Criminaliteit en Rechtshandhaving zijn te vinden in de repository.