Fraude en witwassen

Zwart geld dat afkomstig is van drugshandel, mensenhandel, diefstal, sociale en fiscale fraude kan soms getraceerd worden en vervolgens in beslag genomen. Via financiële dienstverleners of stromannen kunnen criminelen zwart geld omzetten in legaal geld. Is Nederland kwetsbaar voor witwassen en wat kunnen we doen om witwassen tegen te gaan? Het WODC heeft verschillende onderzoeken hierover.

Lopend onderzoek